واحد مشتریان: 737-71-860-021

شبکه های اجتماعی: 1719-210-0919

اینیچو طراحی و اجرای برنامه های چند رسانه ای برنامه سازی

برنامه سازی و طراحی چندرسانه ای


برنامه های صوتی و تصویری سریالی امروزه به بخش مهمی از محتوا در فضای مجازی تبدیل شده است پادکست ها و کلیپ های تصویری سریالی امروزه بخش مهمی از محتواهای دیجیتالی را تشکیل میدهند

برای یک برند که برندسازی قوی داشته باشد، ایجاد برنامه های صوتی و تصویری به صورت سریالی یکی از بخش های مهم در حوزه تولید محتوا به شما میرود. چرا که میتواند با درگیر کردن مخاطب و ارائه محتوای مطلوب به صورت غیر مستقیم کاربر را به مشتری وفادار تبدیل نماید

بر این اساس سرویس برنامه سازی اینیچو با توان تولید در فرمت های صوتی و تصویری تلاش دارد تا با طراحی و اجرای برنامه های کاربردی برای کاربران هدف آن ها را به مشتریان وفادار کسب و کار شما تبدیل نماید.

اینیچو سرویس برنامه سازی