واحد مشتریان: 737-71-860-021

شبکه های اجتماعی: 1719-210-0919

اینیچو مدیریت شبکه های اجتماعی

مدیریت شبکه های اجتماعی


شبکه های اجتماعی فرصت مغتنمی است که امروزه در اختیار کسب و کارها قرار گرفته و در صورتی که از آن به درستی استفاده بشه میتونه خیلی در ارتقای کسب و کار موثر و مفید باشه به طوری که یک مدیریت صحیح شبکه اجتماعی میتونه افزایش مشتریان و افزایش فروش رو به همراه داشته باشه و طرف دیگه به رشد و اعتبار برند کمک شایانی بکنه.

اما صرف راه اندازی یک صفحه در یک شبکه اجتماعی و انتشار محتوا این مهم را رقم نخواهد زد. مدیریت شبکه اجتماعی شامل مدیریت محتوایی، مدیریت انتشار، مدیریت برنامه ریزی و استراتژی محتواست که نقش بسیار مهمی در رسیدن به هدف دارد.

از همین جهت سرویس مدیریت شبکه های مجازی اینیچو با تنوع بالا در ارائه مدل های گوناگون که بر اساس تنوع کسب و کارها و نیاز آن ها طراحی شده است تلاش دارد تا به رونق کسب و کارها و افزایش فروش کمک نماید.

اینیچو سرویس مدیریت شبکه های اجتماعی